-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier bachelor grafische en digitale media

Onderofficier bachelor grafische en digitale media

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Bij de ondersectie Informatiemanagement en Communicatie ben je medewerker voor de grafische en digitale ondersteuning van de interne en externe communicatie van de Algemene Directie HR. Je draagt ook bij aan het informatiebeheer. We verwachten dat je:

  • Digitale en offlineconcepten ontwerpt, van drukwerk en elektronische nieuwsbrieven tot videomontages
  • Complexe informatie vlot in eenvoudige beelden kunt vertalen, aangepast aan een specifiek doelpubliek (vb. infographics)
  • Thuis bent in digitale communicatie en dankzij frisse en vernieuwende ideeën onze websites, sociale media en het intranet levendig en aantrekkelijk houdt
  • Je weg kent in vormgeving en lay-out van uiteenlopende types bestanden (WordPress, MS Sway, videomontage, ...)
  • Kunt werken met de SharePoint-toepassing, of bereid bent dat op korte termijn te leren
  • Steun biedt aan collega's, zowel wat grafisch ontwerp als de organisatie van evenementen betreft
  • Alle trends binnen je vakgebied volgt (online- en offlinecommunicatie, ...)

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Je hebt minstens een professionele bachelor grafische en digitale media of gelijkwaardig.