-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier urgentist

Officier urgentist

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een officier arts die patiënten verzorging toedient en die adviezen verleent in het medische domein.
Hij/zij is gespecialiseerd in het domein van spoedgeneeskunde.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master (of Medicine) in de geneeskunde EN Master na master in spoedgeneeskunde.