-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Tandarts

Officier Tandarts

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als officier tandarts bij de reserve verzorg je vanuit een medisch regionaal centrum de curatieve RIZIV-prestaties, curatieve niet-RIZIV-behandelingen en tandheelkundige prothesen van het personeel van Defensie. Jouw medisch-technische competenties worden behouden en verruimd door deeltijds te werken in een door Defensie goedgekeurde instelling of burgerkabinet.
Je neemt ook deel aan buitenlandse operaties waar je verantwoordelijk bent voor de tandheelkundige ondersteuning van de militaire detachementen, soms in zeer uitdagende omstandigheden.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master (of Science) in de tandheelkunde EN Postgraduaat in de algemene tandheelkunde.