-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier psychiater

Officier psychiater

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als officier arts-specialist in de psychiatrie bij de reserve werk je in het Centrum geestelijke gezondheidszorg van het Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-Over-Heembeek. Dit centrum behelst 2 diensten: het Centrum voor Crisispsychologie waar het personeel van Defensie getroffen door een ingrijpende gebeurtenis wordt behandeld en de Dienst Individuele Hulpverlening waar o.a. medicamenteuze behandeling en/of psychotherapie wordt gegeven m.b.t. allerhande psychologische/psychiatrische problemen (aanpassingsstoornissen, depressie, trauma, …).
Jouw medisch-technische competenties worden behouden en verruimd door deeltijds te werken in een (door Defensie goedgekeurd) burgerhospitaal.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master (of Medecine) in de geneeskunde EN Master na master in Psychiatrie.