-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier preventieadviseur Niv 1

Officier preventieadviseur Niv 1

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Een officier preventieadviseur geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het milieu, preventie en welzijnsbeleid en die alle betrokken partijen (de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers) begeleidt bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master en getuigschrift Preventieadviseur Niv 1. (Voorleggen van diploma is afhankelijk van je traject)