-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier pelotonscommandant genie

Officier pelotonscommandant genie

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als pelotonscommandant genie ben je verantwoordelijk voor de planning en het opvolgen van dossiers in het kader van de opleidingen die in de eenheid gegeven worden waarbij je moet in staat zijn om een klein team aan te sturen.
Oplossingsgericht kunnen denken, beschikken over een grote portie teamspirit en het kunnen beheersen en exploiteren van planningsgegevens zijn dus noodzakelijk.
Deze functie zal je ook toelaten om een ruime kijk te krijgen op het leven in de eenheid en de mogelijkheden binnen de genie.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master