-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier eerstelijnsarts

Officier eerstelijnsarts

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Is een officier arts die patiënten de eerstelijnsgeneeskundige verzorging toedient en die adviezen verleent in het medische domein.
Hij/zij kan de medische onderzoeken uitvoeren op het vlak van de eerstelijnsgeneeskunde.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master (of Medicine) in de geneeskunde. (Voorleggen van diploma is afhankelijk van je traject)