-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Dierenarts

Officier Dierenarts

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In bezit zijn van een Master in de diergeneeskunde.

Je functie

Dierenartsen hebben een brede waaier van opdrachten die je zowel in het binnen-als het buitenland kan vervullen:

  • de (preventieve) zorgen voor de militaire honden;
  • als expert raadgever in het domein van de hygiëne en voedselveiligheid;
  • als verantwoordelijke voor de reglementaire controles met betrekking tot voedsel en water.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.