-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Logistiek medewerker Scheepsloods en Lift

Logistiek medewerker Scheepsloods en Lift

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 26 jaar niet hebben bereikt.
  • Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.

 

Je functie

Aan boord van een schip (fregat, mijnenjager of commando- en logistiek steunschip) werk je als matroos bij de reserve in één van de volgende domeinen:

  • Matroos technische dienst: je controleert, onderhoudt en herstelt de technische installaties van de schepen zowel op zee als in de haven.
  • Matroos Supply Chain and Mobility: je zorgt voor de bevoorrading aan boord van een schip en in de haven.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.