-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hulpkok

Hulpkok

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 26 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Je functie

U bent verantwoordelijk voor de bereiding van kwalitatieve maaltijden voor verschillende doelgroepen, volgens de regels van de kookkunst hierbij rekening houdend met de normen inzake kwaliteit en hygiëne.

Inzake veiligheid en hygiëne houdt u zich aan de veiligheidsvoorschriften en de HACCP-regels.

U kan de voedselpiramide toepassen en benoemen en groeperen van allergenen.

De kennis van de culinaire termen zijn gekend en u kan de verschillende bereidingstechnieken van voedsel toepassen.

Voor wat betreft het beheer van de keuken kan u de levensmiddelen ontvangen en opslaan.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra