-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Chef Kok

Chef Kok

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In bezit zijn van een getuigschrift van secundair onderwijs.

Je functie

Als onderofficier kok bij de reserve begin je je loopbaan in de kombuis van een schip waar je een horecaploeg leidt en samen verantwoordelijk bent voor de voorbereiding van de maaltijden en het beheer van de voedingsmiddelen. Aan boord werk en leef je als bemanningslid nauw samen met anderen.

Je bent in staat de volgende taken tot een goed einde te brengen:

  • menu’s opstellen (materieel, personeel, budget, werklast, wensen van de klant, aantal, …);
  • toepassen van de keukentechnieken, hygiënenormen, HACCP-normen en veiligheidsvoorschriften;
  • verzekeren van alle fasen van het beheer van de voedingsmiddelen (bestelling, ontvangst, controle van de hoeveelheid en kwaliteit, stockage, inventaris bijhouden, …);

toezien en begeleiden van het horecapersoneel onder jouw bevoegdheid.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra