-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bioloog

Bioloog

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie job description).

Je functie

De aangeworven kandidaat is een specialist in het domein van de moleculaire biologie en/of de microbiologie.

Hij of zij versterkt de organisatie met kennis en know-how op het vlak van de biologische dreiging. Dit zowel door het verwerven en delen van een brede theoretische kennis analyse van de potentiële risico's, studie van potentiële scenario's, ...), als door het uitvoeren van hands-on laboratoriumwerk (detectie en karakterisatie van agentia).

Het laboratoriumwerk wordt uitgevoerd in het kader van lang lopende onderzoeksprojecten of in het kader van punctuele operationele vragen en kan zowel in de vaste laboratoriuminfrastructuur als op het terrein gebeuren.

Je krijgt de kans je te verdiepen in de kweek van agentia en/of in de moleculaire analyse ervan via NGS, qPCR, LFA, etc.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:

  •  Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  •  Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  •  De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  •  Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.