-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Defensie stelt haar nieuw onbemand vliegtuig voor

Defensie stelt op donderdag 31 augustus tijdens een persvoorstelling haar nieuw onbemand vliegtuig, Raven voor in het kwartier Commandant de Hemptinne in Heverlee. Steven Vandeput, minister van Defensie belast met ambtenarenzaken en generaal Marc Compernol, stafchef van Defensie zullen aanwezig zijn.

Het fregat Louise-Marie komt thuis na de strijd tegen smokkelaars op de Middellandse Zee

Het Belgische fregat Louise-Marie zal op vrijdag 28 juli Zeebrugge binnenvaren na de voltooiing van haar tweede Europese opdracht “Sophia” op de Middellandse Zee. 

Voorbereidingen defilé 21 juli 2017

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag vindt op 21 juli het militaire en burgerdefilé plaats op en rond het paleizenplein in Brussel. De deelnemende militaire eenheden bereiden zich voor op de verschillende fases van dit evenement in het militaire kwartier van Peutie.

De Zweedse regering beslist om niet langer deel te nemen aan de Belgische competitie ter vervanging van de F-16 luchtgevechtscapaciteit.

 FMV, het Zweedse staatsagentschap dat het Gripen E wapensysteem van de firma SAAB aanbiedt, heeft tijdens een vergadering met het team dat instaat voor de vervanging van de Belgische F-16 (Air Combat Capability Program – ACCaP) gemeld dat het geen voorstel zal indienen in het kader van dit programma.

Accreditatieprocedure voor het defilé van 21 juli 2017

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal op 21 juli 2017 het traditionele burgerlijke en militaire defilé plaatsvinden in Brussel. Het defilé opent met een luchtdefilé gevolgd door het defilé te voet en gemotoriseerde defilé in de straten van Brussel.

Perspunt Operaties met focus op Desert Falcon

Op donderdag 6 juli 2017 zal in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere een perspunt gehouden worden over de lopende operaties in 2017.

Fregat Louise-Marie redt 118 vluchtelingen nabij de Libische kust

Donderdagochtend 29 juni spot een EU-vliegtuig tijdens een patrouillevlucht een rubberbootje van 15 meter met geschat 120 opvarenden, nabij de Libische kust. Het fregat Louise-Marie bevindt zich met 40 Nm het dichtst bij het bootje en krijgt de opdracht van het hoofdkwartier EUNAVFOR MED Sophia om een reddingsoperatie uit te voeren.

Antwerpse haven speerpunt in groots opgezette havenbeschermingsoefening

Van 26 tot 30 juni zal de haven van Antwerpen het epicentrum zijn van een gecoördineerde samenwerking tussen verschillende burger- en militaire veiligheidsdiensten in de uitwerking van een grote havenbeschermingsoefening. De Antwerpse haven werd hiervoor uitgekozen gezien haar strategische en centrale ligging.

Nieuwe Belgische commandant aan het hoofd van EUTM Mali

Op 12 juli 2017 zal de brigadegeneraal Bart Laurent, nu commandant van het Departement Operaties, de leiding nemen over de Europese Trainingsmissie in Mali (EUTM).

Opendeurdag van het “Air Traffic Control Centre”

Het Air Traffic Control Centre (ATCC) van de Luchtcomponent opent op vrijdag 23 juni 2017 tussen 11 en 19 uur haar deuren voor het grote publiek op de site 'Belga Radar' te Semmerzake en het kwartier te Gavere. Deze opendeurdag is het enige publieksevenement van de Luchtcomponent in Oost-Vlaanderen voor dit jaar.

Pages