-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

De Marine zet volop in op innovatie en integreert haar Reservekader in de organisatie onder het motto: “stuurboord 10, stuur 2030”

Op 25 november wordt de nieuwe structuur van de reserve van de Marine voorgesteld in de Marinebasis van Zeebrugge. De Marine kiest uitdrukkelijk en resoluut voor het reservekorps als één van de onderdelen binnen haar toekomstige organisatie en zoekt hiervoor gemotiveerde personen met een interessant beroep of vorming.

Belgische F-16’s beschermen het Baltische luchtruim

Sinds begin september 2017 ontplooit ons land in het kader van de Enhanced Air Policing Mission (EAPM), de luchtpolitiemissie ter bescherming van de integriteit van het NAVO-luchtruim in de Oostzeeregio, vier Belgische F-16’s op het militaire vliegveld van Ämari in Estland.

Plechtige herdenking van Wapenstilstand aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel

Aan de Congreskolom in Brussel vindt op zaterdag 11 november 2017 om 10u15 de militaire plechtigheid plaats ter ere van de Onbekende Soldaat, de overledenen van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens vredesmissies sinds 1945. 

Eerste steenlegging voor nieuw Control and Reporting Centre in Bevekom

Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput zal op 7 november de eerste steen leggen voor het nieuwe Control and Reporting Centre (CRC) in Bevekom.

Vleugeluitreiking aan 51 luchtkadetten

In totaal zullen 51 luchtkadetten op woensdag 25 oktober in Perwez het zweefvliegbrevet ontvangen uit de handen van luitenant-generaal vlieger buiten dienst Guido Vanhecke, voorzitter van de Koninklijke Vereniging "De Luchtkadetten van België" en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina, Commandant van de Luchtcomponent en voorzitter van het Dir

10 jaar Maritiem Informatie Kruispunt

Het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) viert op 24 oktober haar 10de verjaardag. Dankzij de inzet, waakzaamheid en alertheid van het MIK, als onderdeel van het Kustwachtcentrum, zijn de Belgische kust en de Exclusief Economische Zone in veilige handen.

De Minister van Defensie onthult de nieuwe robot van DOVO

De minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput zal dinsdag 17 oktober de nieuwe robots van Defensie onthullen. Deze robots zijn bestemd voor de opdrachten van DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. 

Plechtigheid ter nagedachtenis van alle militairen die hun leven gaven in bevolen luchtdienst

Op zaterdag 14 oktober 2017 om 11u30 vindt de jaarlijkse Remembrance Day-plechtigheid plaats aan het Militaire Luchtvaart Memoriaal in het Brusselse Jubelpark (naast het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis).

De Koning bezoekt de Koninklijke School voor Onderofficieren

Op woensdag 18 oktober brengt de Koning een werkbezoek aan de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Sint-Truiden. Tijdens zijn bezoek krijgt de Koning een overzicht van de door de school gebruikte middelen voor de vorming van jonge rekruten

 

Medische inzet voor Europese gevechtsgroep op de proef gesteld

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput zal op dinsdag 17 oktober de medische oefening Medical Diamond bijwonen. De Medische Component test van 9 tot 22 oktober haar capaciteiten over de grens in Vlissingen.

Pages