-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

DOVO en Search and Rescue, een overzicht van 2017

Naast de beveiligingsopdrachten in binnen- en buitenland heeft Defensie ook een specifieke taak in het kader van hulp aan de natie. Ook in 2017 stonden DOVO en de helikopters van de Luchtmachtbasis in Koksijde 24 uur per dag paraat om op te treden.

F-16’s keren terug naar België na hun missie in het Midden-Oosten

Na 18 maanden operationele inzet tegen de terreurgroep IS keren op dinsdag 26 december 2017 onze F-16's terug uit het Midden-Oosten. De toestellen die deelnamen aan de Operatie Desert Falcon landen op de vliegbasis Kleine-Brogel.

Operaties 2018: overzicht en focus uitbreiding Belgische bijdrage MINUSMA

Op 14 december zal Defensie in Bevekom toelichting geven over de operaties 2018. Hierbij zal de focus liggen op de uitbreiding van de Belgische bijdrage binnen de opdracht MINUSMA in Mali.
Een woordje uitleg zal gegeven worden over de eerste inzet van twee NH90-helikopters alsook de taak van het "Air Mobile Protection Team".

Defensie stelt de capaciteit operationele reservisten voor

Op donderdag 7 december bezoekt generaal-majoor Marc Thys, Commandant van de Landcomponent, de nieuwe capaciteit ‘Operationele Reservisten’ in het Kamp Elsenborn. Daarbij is tevens een bezoek op het terrein en schietstand voorzien. 

De Marine zet volop in op innovatie en integreert haar Reservekader in de organisatie onder het motto: “stuurboord 10, stuur 2030”

Op 25 november wordt de nieuwe structuur van de reserve van de Marine voorgesteld in de Marinebasis van Zeebrugge. De Marine kiest uitdrukkelijk en resoluut voor het reservekorps als één van de onderdelen binnen haar toekomstige organisatie en zoekt hiervoor gemotiveerde personen met een interessant beroep of vorming.

Belgische F-16’s beschermen het Baltische luchtruim

Sinds begin september 2017 ontplooit ons land in het kader van de Enhanced Air Policing Mission (EAPM), de luchtpolitiemissie ter bescherming van de integriteit van het NAVO-luchtruim in de Oostzeeregio, vier Belgische F-16’s op het militaire vliegveld van Ämari in Estland.

Plechtige herdenking van Wapenstilstand aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel

Aan de Congreskolom in Brussel vindt op zaterdag 11 november 2017 om 10u15 de militaire plechtigheid plaats ter ere van de Onbekende Soldaat, de overledenen van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens vredesmissies sinds 1945. 

Eerste steenlegging voor nieuw Control and Reporting Centre in Bevekom

Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput zal op 7 november de eerste steen leggen voor het nieuwe Control and Reporting Centre (CRC) in Bevekom.

Vleugeluitreiking aan 51 luchtkadetten

In totaal zullen 51 luchtkadetten op woensdag 25 oktober in Perwez het zweefvliegbrevet ontvangen uit de handen van luitenant-generaal vlieger buiten dienst Guido Vanhecke, voorzitter van de Koninklijke Vereniging "De Luchtkadetten van België" en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina, Commandant van de Luchtcomponent en voorzitter van het Dir

10 jaar Maritiem Informatie Kruispunt

Het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) viert op 24 oktober haar 10de verjaardag. Dankzij de inzet, waakzaamheid en alertheid van het MIK, als onderdeel van het Kustwachtcentrum, zijn de Belgische kust en de Exclusief Economische Zone in veilige handen.

Pages