-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Transitie van Defensie: maatregelen voor de NH-90 TTH-variant en de B-Hunter

Transitie van Defensie: maatregelen voor de NH-90 TTH-variant en de B-Hunter

Vandaag kent onze organisatie een diepgaande transformatie en staan we voor een buitengewone uitdaging in het domein van personeelszaken. In dit kader werd beslist het vluchtplan NH-90 TTH-versie (Troop Transport Helikopter) te verminderen en de capaciteit B-Hunter UAV met vier maanden vervroegd uit omloop te nemen.

De maatregelen aangaande de TTH-variant zijn een gevolg van diens beperkte operationele output wegens de gebrekkige industriële ondersteuning (die de komende jaren nog dreigt te dalen) omwille van erg kostelijke maar noodzakelijke upgrades en wegens personeelsgebrek. Defensie maakt de keuze om prioritair in te zetten op de NFH-versie (Nato Frigate Helicopter), die in zijn maritieme rol de slagkracht van de fregatten moet uitbreiden en tegelijkertijd de SAR-opdracht dient te verzekeren. Om de steun aan de Landcomponent en de Medische Component in de toekomst te verzekeren, worden momenteel enkele pistes bestudeerd.

Een tweede maatregel is het vervroegen van de uit omloop name van de B-Hunter UAV. De actuele B-Hunter kent een lage beschikbaarheid en voldoet niet meer aan de normen en vereisten van het hedendaagse operatietoneel. De vervroegde uit omloop name laat het vrijgemaakte personeel toe de in 2023 geplande ingebruikname van de MQ-9B SkyGuardian optimaal voor te bereiden en andere wapensystemen te versterken. Voor de initiële technische ondersteuning van de MQ-9B zal maximaal beroep gedaan worden op de industrie.

Tegenover die diepgaande transformatie en buitengewone uitdaging dringt zich dus een periode van herconditionering op. Die moet toelaten te stabiliseren, het nieuwe personeel te vormen, de nieuwe capaciteiten te integreren, te investeren in nieuwe infrastructuur terwijl de huidige gerenoveerd wordt en om met de nodige energie de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Dit heeft gevolgen voor de operationele output waarbij gewaakt moet worden om binnen de mogelijkheden en rekening houdend met opgelegde beperkingen, een coherente operationele inzet te behouden.

Het is in dit zeer specifieke kader dat deze voorstellen werden voorgelegd aan de Chef Defensie en zijn Minister voor een beslissing.

De genomen beslissingen zullen elke component afzonderlijk beïnvloeden, in sommige gevallen allen samen, in andere een deel ervan.