-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plechtige herdenking van Wapenstilstand aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel

Plechtige herdenking van Wapenstilstand aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel

Aan de Congreskolom in Brussel vindt op zaterdag 11 november 2017 om 10u15 de militaire plechtigheid plaats ter ere van de Onbekende Soldaat, de overledenen van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens vredesmissies sinds 1945. 

De plechtigheid wordt bijgewoond door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en vindt plaats in aanwezigheid van de Voorzitters van Kamer en Senaat, van vertegenwoordigers van de Federale Regering en van de Hoofden van de Gestelde Lichamen. 

Op 11 november 1918 kwam een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien herdenkt ook Defensie op die dag de enorme offers die duizenden soldaten voor onze vrijheid brachten.