-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Perspunt over de militaire operaties in 2017

Perspunt over de militaire operaties in 2017

Naar aanleiding van de ministerraad van 2 december, waarbij de operaties 2017 goedgekeurd werden, houdt  Defensie op maandag  05 december 2016 een perspunt Operaties in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere.  

Tijdens het perspunt zullen zowel de huidige als de toekomstige operaties toegelicht worden.