-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK PALEIS

PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK PALEIS

11 oktober 2018 – De Koning reikt dit jaar de Degen des Konings uit aan onderluitenant Baptiste Valentin. Het wordt overhandigd ter gelegenheid van de plechtige opening van het academiejaar en de intrede van de nieuwe promoties in de Koninklijke Militaire School (KMS). De Degen is de meest prestigieuze onderscheiding en wordt toegekend aan de meest verdienstelijke officier-leerling van de KMS in de academische opleiding.