-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderschepping van een burgervliegtuig door Belgische F-16 boven Nederland

Onderschepping van een burgervliegtuig door Belgische F-16 boven Nederland

Boven Duits grondgebied werd deze voormiddag een Indisch vliegtuig gedetecteerd dat niet reageerde op de commando's van de luchtverkeersleiding. De commandocentra van de NAVO en van België hebben dit probleem opgemerkt en volgden de situatie van nabij. Er werd beslist om de 'Quick Reaction Alert' (QRA) in Florennes te activeren.

Het is de eerste interventie van de QRA in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen België, Nederland en Luxemburg waarbij Belgische vliegtuigen boven Nederlands grondgebied ingrijpen.

Sinds de start op 1 januari 2017 bewaken afwisselend Belgische en Nederlandse F-16's het luchtruim van de Benelux. Door de samenwerking worden mensen en schaarse middelen doelmatiger ingezet en zijn jachtvliegtuigen vaker beschikbaar voor internationale operaties. Voor een onderschepping boven Nederland wordt de operatie geleid vanuit het AOCS in Nieuw-Milligen. Voor ons land is dit vanuit het CRC in Glons.

Eerder deze week kwamen de QRA-vliegtuigen ook al in actie. Het is echter ongebruikelijk dat deze twee vliegtuigen op zo'n korte tijdspanne twee maal moeten opstijgen. Vorig jaar werd de QRA-procedure in ons land zes keer opgestart. In dat jaar stegen onze F-16's effectief vier keer op voor een interventie (scrambles). Drie keer kwam het daadwerkelijk tot een onderschepping in de lucht.

In een beurtrol van vier maanden wordt deze wachtpatrouille afwisselend samengesteld met twee F16's uit België en Nederland. Hun opdracht bestaat erin om in een tijdsbestek van minder dan een kwartier op te stijgen om verdachte, of in problemen verkerende vliegtuigen, te onderscheppen in het Benelux-luchtruim.

Om 10u44 plaatselijke tijd ontving de QRA het bevel om op te stijgen. Om 10u53 stegen de twee toestellen op voor de onderschepping van een vliegtuig dat niet meer antwoordde op de bevelen van de luchtverkeersleiding. Om 11u14 onderschepten de F-16's het vliegtuig dat werd geïdentificeerd als een Boeing 787-800 van Air India.

Onze piloten voerden een visuele controle uit en stelden vast dat een technisch defect aan de basis lag van de afgebroken communicatie tussen de verkeersleiding en het vliegtuig. De Boeing zette aansluitend zijn koers verder in westelijke richting door het Nederlandse luchtruim en vloog het Britse luchtruim binnen met eindbestemming Londen.