-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onbemande vliegtuigen van Defensie ondersteunen douaneacties

Onbemande vliegtuigen van Defensie ondersteunen douaneacties

Op woensdag 17 mei ondertekenen de ministers van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en van Financiën Johan Van Overtveldt  een samenwerkingsakkoord over de inzet van militaire onbemande waarnemingsvliegtuigen voor grootscheepse douanecontroles op de openbare weg. 

Bij dergelijke douanecontroles zoekt men naar drugs, wapens, cash geld en goederen waarvoor accijnzen verschuldigd zijn. Ook gaat men na of er geen gebruik wordt gemaakt van rode diesel  en kunnen achterstallige penale boetes worden geïnd. De informatie afkomstig van deze onbemande toestellen van de luchtcomponent verhoogt de efficiëntie van deze controles op de openbare weg. 

Een samenwerking tussen de Franse en de Belgische douanediensten bestaat al langer. Nieuw is het partnerschap met Defensie dat wij op die dag niet enkel zullen demonsteren, maar ook zullen bezegelen aan de hand van een samenwerkingsprotocol ondertekend door beide ministers.