-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oefening Cyber Winter 2020

Oefening Cyber Winter 2020

Op 13 en 14 februari 2020 zal de oefening Cyber Winter plaatsvinden in de omgeving van Marche-En-Famenne, een tweedaagse oefening georganiseerd door de Militaire Kring van de Nieuwe Reserve, de directie Cyber van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV), gesteund door het Bataljon Ardeense jagers en de Federale Politie. 

Cyber Winter is resoluut innovatief op verschillende vlakken en:

-          integreert en gebruikt moderne persoonlijke technologieën in de uitvoering van een klassieke operationele missie;

-          toont de impact aan die het gebruik van cyberdreigingen door de vijand kan hebben op de succesvolle uitvoering van een operatie;

-          biedt de reservisten de mogelijkheid om zich vertrouwd te maken met het leven in het veld in winterse omstandigheden in nauwe samenwerking met actieve militairen

Op vrijdag 14 februari zal de pers een uiteenzetting over de oefening kunnen bijwonen door OLT v/h Vlw Pierre Alexis en OLT Pierre-Christophe Stavaux. Hierbij zullen wij ook toelichten hoe ieder van ons zijn persoonlijke veiligheid kan verhogen en zo het algemene cyberrisico kan verminderen

Achteraf kan u getuige zijn van een dynamische demonstratie van de verschillende
gebruikte cyberdreigingen (cyber flare, cyber gun, cyber command and control interface, cyber password cracker,…).