-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oefening BIO-GARDEN - Voorbereiding van de nationale en internationale reactie op een bioterroristische aanslag

Oefening BIO-GARDEN - Voorbereiding van de nationale en internationale reactie op een bioterroristische aanslag

Op 19 juni 2018 zal in de Majoor Housiau Kazerne te Peutie (Vilvoorde), de internationale BIO-GARDEN oefening omtrent bioterroristische dreiging plaats vinden in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie en van Sir Julian King, Europees Commissaris voor Veiligheidsunie verantwoordelijk voor de bestrijding van terrorisme en criminaliteit.

Deze oefening heeft plaats in het kader van het Horizon 2020 e-NOTICE project van de Europese Commissie en het B-LiFE project dat ondersteund wordt door het Europees Ruimtevaartagentschap. Het doel van het e-NOTICE project is het opzetten van een pan-Europees netwerk van civiel-militaire opleidingscentra voor de chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico's (CBRN). Het B-LiFE project beoogt de integratie van nieuwe land en satellietcommunicatietechnologieën in een ontplooibaar biologisch laboratorium.

De BIO-GARDEN oefening is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Federale Overheidsdiensten van Binnenlandse Zaken, Defensie en Volksgezondheid, en een aantal Belgische en Europese KMO's. Ze is gericht op het beter voorbereiden van "first responders" die tussenkomen in geval van een bioterroristische aanslag.

Volgende entiteiten zullen actief deelnemen aan de oefening: het federaal crisiscentrum en zijn nieuw CBRN Expertise en Coordinatie Center, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, de Federale Wetenschappelijke en Technische politie, de Civiele Bescherming, een militair staalname team en twee mobiele biologische laboratoria: het Belgische "Biological Light Fieldable Laboratory for Emergencies" (B-LiFE) en het "Mobile Biology Laboratory Complex" (MBLC) van de Hongaarse defensie.