-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Medische inzet voor Europese gevechtsgroep op de proef gesteld

Medische inzet voor Europese gevechtsgroep op de proef gesteld

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput zal op dinsdag 17 oktober de medische oefening Medical Diamond bijwonen. De Medische Component test van 9 tot 22 oktober haar capaciteiten over de grens in Vlissingen. Ze doet dit naar aanleiding van de Europese Gevechtsgroep (EUBG) die de BENELUX in 2018 een jaar lang op zich zal nemen.

Het doel van Medical Diamond is om een zo compleet mogelijke medische evacuatieketen op poten te zetten. Die keten is maar zo sterk als zijn zwakste schakel, daarom is het cruciaal om binationaal goed op elkaar afgesteld te zijn en intensief te trainen opdat gewonde militairen op het terrein de beste zorgen krijgen.

De Belgische militairen nemen de taak van chirurgisch station op zich, de zogenaamde Role 2 Basic in militaire termen. Het is een van de eerste hulpposten op het terrein waar een gewonde militair chirurgische zorgen toegediend krijgt om hem of haar te stabiliseren. Vervolgens komen de Nederlanders in actie die een licht veldhospitaal hebben ontplooid, de zogenaamde Rol 2 Enhanced. Hier kan de gewonde militair rekenen op voldoende chirurgisch zorgen om te herstellen van zijn of haar verwondingen. In dit licht veldhospitaal zullen de Belgen ook steun leveren waardoor beide landen nog meer met elkaar verweven zullen zijn tijdens de oefening.