-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

MARITIME AWARD 2018 toegekend door Belgische Maritieme Liga

MARITIME AWARD 2018 toegekend door Belgische Maritieme Liga

De Belgische Maritieme Liga heeft zijn MARITIME AWARD 2018 toegekend aan Fregat Kapitein Peter Ramboer van de Marine Component. Deze onderscheiding beloont zijn maritiem engagement in het voorbije jaar. De Liga viert deze laureaat tijdens een ceremonie die zal plaatsvinden op de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen op maandag 7 januari 2019 te 19.30 uur.

In het netwerk van de maritieme wereld, zijn tal van Belgische professionals dagelijks met volle overtuiging in de weer om onze maritieme welvaart en veiligheid vorm te geven. Zij leveren hun bijdrage aan de uitstraling van ons land over de grenzen heen. Deze Belgen zijn actief in de meest uiteenlopende domeinen gekoppeld aan de zeevaart in de ruimste zin. In al deze werkgebieden onderscheiden Belgen zich op een specifiek moment van hun loopbaan.

De Belgische Maritieme Liga heeft om die reden besloten om voortaan jaarlijks de BML MARITIME AWARD uit te reiken aan een persoon of desgevallend een organisatie die zich in het afgelopen jaar bijzonder heeft onderscheiden. Het doel is niet zozeer een welgevulde loopbaan te eren dan wel een bijzondere gestelde daad of uitgevoerde taak te onderscheiden die getuigt van onze Belgische maritieme begeestering.

De Liga heeft Fregat Kapitein Peter Ramboer als eerste laureaat uitverkozen voor zijn commando over het NAVO ontmijningseskader gedurende het jaar 2018. Met het bevel over meer dan 300 bemanningsleden uit 10 verschillende landen verzekerde hij een zeegebied dat zich uitstrekte van de Poolcirkel tot het Kanaal met inbegrip van de Baltische Zee. Hij heeft zijn missie tot een goed eind gebracht en wist koelbloedig de juiste beslissingen te nemen in de meest delicate situaties.