-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jobday Techniek op 12 april 2018 in Peutie

Jobday Techniek op 12 april 2018 in Peutie

Defensie is op zoek naar 450 technici voor alle componenten. Er is vooral een tekort aan technisch geschoold personeel bij de categorie van de onderofficieren.

Alles heeft te maken met de digitalisering en de modernisering van de wapensystemen en het gebruik van hightech middelen. Alle componenten zijn op zoek naar technici in militaire en burgerfuncties. Voor de afdeling Cyber is Defensie in het bijzonder op zoek naar burgerpersoneel met een diploma informatica, elektronica of equivalent.

Omdat de technische profielen steeds moeilijker te rekruteren zijn, organiseert Defensie een jobdag 'Defensie en Techniek' op donderdag 12 april 2018 in de kazerne van Peutie (Vilvoorde).

Tijdens die jobdag zullen alle componenten hun technische functies voorstellen, demonstraties geven en informatie verschaffen over de selectieprocedure, de opleiding en de carrièremogelijkheden. De bezoekers zullen de technische vacatures bij de Marine kunnen ontdekken aan boord van de mijnenjager M916 BELLIS die voor de gelegenheid in de buurt van Vilvoorde zal aanmeren. Geïnteresseerden voor een job bij de Luchtcomponent kunnen met de bus naar de 15 Wing van Melsbroek, waar ze C-130H technici aan het werk zullen zien. VDAB en FOREM werken actief mee aan dit project.