-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Guardex 18: Internationale oefening op de Noordzee

Guardex 18: Internationale oefening op de Noordzee

Op 2 en 3 oktober zullen de twee diensten die het operationele luik van de Belgische kustwacht vormen, het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge, de internationale oefening “Guardex 18” organiseren. 

Op 02 oktober zal de nadruk gelegd worden op het aspect maritieme veiligheid: een SAR-operatie (Search and Rescue) zal uitgezet worden door het MRCC wanneer  een schip in nood plotseling dringend behoefte heeft aan bijstand. Mensen zullen overboord slaan en de grote middelen zullen ingezet worden om een ramp te voorkomen en dit met Nationale middelen van Defensie (helikopters, patrouillevaartuigen) en van de Vlaamse Gemeenschap (VBZR - De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst, Ship Support) maar ook middelen van onze buurlanden (Frankrijk met een helikopter type Dauphin en een patrouillevaartuig, en Nederland met het vliegtuig Dornier) .

Reddingsschepen zullen ter plaatse komen en aan boord zal een voorsortering van de gewonde drenkelingen uitgevoerd worden. Een evacuatie van de slachtoffers zal via het water en de lucht op touw gezet worden. Eens aan land zal de verdere opvolging van de slachtoffers door het MRCC en de diensten van de gouverneur West-Vlaanderen overgenomen worden. 

Op 03 oktober zal de focus liggen op een grote gecoördineerde antiterrorisme-actie waar een wachtschip in het windmolenpark gekaapt wordt door terroristen. De alarmering zal via het MIK gebeuren. Deze zal  op zijn beurt alle beschikbare middelen inzetten om de kapers te ontzetten. Hiervoor zal de speciale interventiegroep van de Federale politie, de Special Forces van Defensie en de luchtsteun van beide overheden ingezet worden. Bovendien zullen de Belgische en de Duitse marine twee patrouilleschepen inzetten met onder meer de OSC (On-Scene Commander) aan boord, die de coördinatie van de te nemen acties op zich zal nemen.

De doelstelling van deze realistische oefening is het counteren van een eventuele terroristische aanslag via de zee!

Guardex werd georganiseerd vanwege het bezoek van internationale kustwachtdelegaties aan België. Deze delegaties zullen in België (Oostende) bijeenkomen voor de top van de “North Atlantic Coastguard Forum” (NACGF). Onderdeel van deze top is de oefening Guardex. Het NACGF bestaat uit de kustwachtorganisaties van 20 lidstaten die onderlinge samenwerking promoten, netwerken uitbouwen en informatie en ervaringen uitwissellen. Dat doen ze in werkgroepen rond thema’s zoals: milieu, visserij, antiterreur, drugssmokkel en SAR.