-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eindejaarsbezoeken autoriteiten aan operatie Vigilant Guardian

Eindejaarsbezoeken autoriteiten aan operatie Vigilant Guardian

Op 24 en 31 december zullen de Minister van Defensie, Philippe Goffin, de Chef Defensie, generaal Compernol en de Commandant van de Landcomponent generaal-majoor Gérard de militairen bezoeken die momenteel actief zijn binnen Operatie Vigilant Guardian.

Met dit bezoek willen ze hun waardering uitdrukken voor de militairen die de feestdagen niet doorbrengen bij hun familie en naasten, maar instaan voor de veiligheid van ieder van ons. 

Defensie voert de opdracht Vigilant Guardian, in steun van de geïntegreerde politie uit sinds januari 2015.