-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eerste bezoek van de nieuwe minister van Defensie aan het hoofdkwartier in Evere

Eerste bezoek van de nieuwe minister van Defensie aan het hoofdkwartier in Evere

Op woensdag 14 november 2018 brengt de nieuwe Minister van Defensie, Sander Loones, een eerste bezoek aan het hoofdkwartier van Defensie in Evere. Hij zal er via een korte welkomstceremonie ontvangen worden door de chef Defensie, generaal Marc Compernol. Na de ceremonie zal de chef defensie hem uitnodigen het Gulden Boek te tekenen.

Na afloop van de ceremonie kan een korte reactie verkregen worden van de minister.

Op maandag 12 november 2018 legde de heer Sander Loones de eed af als nieuwe Minister van Defensie belast met ambtenarenzaken.