-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie werkt aan de energietoekomst

Defensie werkt aan de energietoekomst

Onderzoekers van de Koninklijke Militaire School (KMS) halen een belangrijk project binnen in het kader van het Energietransitiefonds. De nieuwe verhittingsmethode waarvoor de KMS recent een grote internationale prijs ontving, zal nu voor de eerste maal toegepast worden op de Europese Stellarator W7-X. Een grote stap voorwaarts in het streven naar een CO2 vrije samenleving.

De Europese Stellarator W7-X is, naast ITER, het belangrijkste Europese experiment dat deel uitmaakt van de Europese ‘Roadmap for Fusion Electricity’.Met dit project levert België een bijdrage van wereldformaat aldus Prof. M. Van Schoor en Dr. J. Ongena: “Het stelt ons in staat een verhittingssysteem uit te bouwen voor de Europese Stellarator W7-X, de grootste en meest geavanceerde machine in haar soort en gebouwd door het Duitse Max-Planck Instituut”.

Het onderzoek aan de KMS spitst zich toe op de verhitting van waterstof plasma’s door middel van radiogolven. Eens zo’n 100 miljoen graden wordt gehaald versmelten de kernen met de vorming van helium en het vrijmaken van een enorme hoeveelheid energie en als gevolg, een enorme hoeveelheid koolstofarme elektriciteit.

De Koninklijke Militaire School leidt het Belgisch fusieonderzoek, waarbij eveneens het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN), en de universiteiten KUL, ULB, UCL en UGent betrokken zijn.