-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie stelt haar nieuw onbemand vliegtuig voor

Defensie stelt haar nieuw onbemand vliegtuig voor

Defensie stelt op donderdag 31 augustus tijdens een persvoorstelling haar nieuw onbemand vliegtuig, Raven voor in het kwartier Commandant de Hemptinne in Heverlee. Steven Vandeput, minister van Defensie belast met ambtenarenzaken en generaal Marc Compernol, stafchef van Defensie zullen aanwezig zijn.

Behalve een technische uiteenzetting over de capaciteiten en het gebruik van het toestel zal er ook een demonstratievlucht plaatsvinden. Hierbij kan de aanwezige pers het toestel van dichtbij bekijken, getuige zijn van een lancering en tijdens de vlucht de waarnemingen van de camera volgen op een scherm.

Het Bataljon Jagers te Paard (ISTAR), de verkenningseenheid van de Landcomponent zal de Raven in gebruik nemen.