-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie rekruteert fors meer in 2018

Defensie rekruteert fors meer in 2018

Defensie rekruteert de volgende maanden heel wat nieuwe medewerkers. Het rekruteringsjaar start officieel op 11 oktober 2017 met de bekendmaking van alle vacatures voor het wervingsjaar 2018 door de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken,  Steven Vandeput.

Grosso modo zijn er in 2018 35% meer open plaatsen ten opzichte van 2017. Defensie zoekt in 2018 in totaal 1570 militairen. Het aantal vacatures voor onderofficieren blijft op een hoog peil van 600, maar de opmerkelijke stijging in het aantal jobs ligt bij de soldaten en matrozen. Het aantal vacatures voor die personeelscategorie wordt quasi verdubbeld in 2018.

De stijging van het aantal jobs is nog maar een eerste stap in de trend van de toekomstige rekruteringsjaren. Volgens de prognoses zal Defensie de komende jaren steeds meer vacatures uitschrijven, met pieken tot 2100 openstaande functies per jaar.