-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie rekruteert in 2015

Defensie rekruteert in 2015

Defensie plant dit jaar om 700 militairen te rekruteren, meer bepaald 320 vrijwilligers, 260 onderofficieren en 120 officieren.

De aanwervingen zijn nodig om in continuïteit te voorzien in de operationele en technische functies voor de vier componenten: land-, lucht-, marine- en medische component. Defensie zoekt gemotiveerde, dynamische en sportieve meisjes en jongens die kiezen voor een unieke job. Het zijn jongeren die bereid zijn om regelmatig 4 tot 6 maanden naar het buitenland te trekken om er waardevolle opdrachten uit te voeren in soms moeilijke en/of risicovolle omstandigheden. Ook in 2015 is er een brede waaier aan interessante vacatures, gaande van soldaten en matrozen, over technici en verplegers, tot luchtverkeersleiders, piloten, artsen en apothekers.

Defensie biedt ook studiemogelijkheden aan jongeren die wensen hun studies verder te zetten op universitair niveau (Koninklijke Militaire School voor Officieren) of op een meer praktijkgericht/technisch niveau (Koninklijke School voor Onderofficieren) om nadien gepassioneerd hun uitdagende functies op te nemen.

Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen over de loopbaanmogelijkheden bij Defensie door contact op te nemen met een Informatiecentrum of deel te nemen aan een rekruteringsevenement (zie www.mil.be).

De eerstvolgende open Campus Days zijn die van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg op 15 maart en die van de Koninklijke Militaire School voor officieren (KMS) in Brussel op 22 maart.

Er zijn ook verkenningsdagen voor beide scholen voorzien, maar hiervoor moeten kandidaten zich vooraf inschrijven. De eerstvolgende verkenningsdagen in de KSOO vallen op 1 en 29 april. In de KMS vinden de verkenningsdagen plaats op 4 maart, 1 en 14 april.

Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken: "Defensie is en zal een van de belangrijkste werkgevers in dit land blijven. Zelfs in budgettair moeilijke tijden blijven we op een hoog niveau rekruteren. Maar liefst 700 jonge mensen in 2015 die we een perspectief op een boeiende carrière bieden, in een internationaal actieve organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol als het aankomt op de veiligheid van mensen hier en elders in de wereld."