-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Minister van Defensie onthult de nieuwe robot van DOVO

De Minister van Defensie onthult de nieuwe robot van DOVO

De minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput zal dinsdag 17 oktober de nieuwe robots van Defensie onthullen. Deze robots zijn bestemd voor de opdrachten van DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen.