-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Minister van Defensie in Bamako voor de commando overdracht van EUTM Mali

De Minister van Defensie in Bamako voor de commando overdracht van EUTM Mali

Op 19 december 2016 zal de brigadegeneraal Peter Devogelaere, commandant van de Light Brigade de leiding nemen over de Europese Trainingsmissie in Mali (EUTM). Hij zal de fakkel overnemen van de brigadegeneraal Erik Harvent, de eerste Belg aan het hoofd van deze missie, tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput en de Chief of Defence, generaal Marc Compernol, in Bamako.

België heeft gedurende één jaar de leiding over de gehele EUTM in Mali. Tijdens deze periode zal de trainingsopdracht van een gecentraliseerde training in Koulikouro progressief evolueren naar een gedecentraliseerde training in de verschillende Malinese regio's. Voor de Landcomponent is dit de grootste lopende buitenlandse opdracht.

Sinds 2013 is de Landcomponent actief in de EUTM door het leveren van een tachtigtal militairen voor de bescherming van de trainers van de opleidingsmissie. Maar door de leiding te nemen sinds de 3 juli over de hele opdracht in Mali toont België dat het zich sterk engageert voor de operaties onder de EU-vlag. Er zijn vandaag meer dan 170 Belgische militairen in Mali.