-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Commandant Landcomponent geeft officieel de fakkel door

Commandant Landcomponent geeft officieel de fakkel door

Generaal-majoor Jean-Paul Deconinck zal op donderdag 23 maart tijdens een plechtigheid de fakkel als commandant van de Landcomponent doorgeven aan zijn opvolger, generaal-majoor Marc Thys Tijdens zijn laatste dag als Land component commander wil hij de militairen van de Land-, Lucht- en Medisch Component bedanken voor hun niet aflatende inzet tijdens de bewakingsopdracht in België, operatie Vigilant Guardian, die ondertussen al meer dan twee jaar loopt. Een vertegenwoordiger van de betrokken componenten zal dan ook een erkenning ontvangen als symbool voor hun toewijding.

Sinds 30 september 2014 staat generaal-majoor Jean-Paul Deconinck aan het hoofd van de Landcomponent. De komende maanden laat hij België achter zich om bevelhebber te worden van Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, kortweg MINUSMA, een opdracht van de Verenigde Naties. Met deze missie wil de VN het politieke proces in Mali een handje helpen en een aantal veiligheidstaken ondersteunen. Zo wil de missie de belangrijkste bevolkingscentra stabiliseren, het staatsgezag over heel het land helpen uitbreiden en de mensenrechten bevorderen. 

Generaal-majoor Marc Thys, de opvolger van generaal-majoor Deconinck, was tot 23 maart hoofd van de Divisie Systemen van het Directoraat Generaal Material Resources. Hij erft een Landcomponent met een drukke agenda omwille van grote operaties in binnen-en buitenland.