-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bezoek aan de Belgische militairen van enhanced Forward Presence (eFP)

Bezoek aan de Belgische militairen van enhanced Forward Presence (eFP)

Op donderdag 24 oktober 2019 brengen Generaal-majoor Johan Peeters, stafchef Operaties en Training en John Meiter, Air Attaché van de Amerikaanse Ambassade een bezoek aan onze militairen die deelnemen aan de opdracht enhanced Forward Presence in Litouwen.

Momenteel nemen 264 militairen, hoofdzakelijk van het Bataljon Bevrijding 5e linie uit Leopoldsburg deel aan die NAVO opdracht.

Tijdens het bezoek zal de delegatie een uiteenzetting krijgen van de commandant van het Belgische detachement, gevolgd door een dynamische demo.