-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bevelsoverdracht Commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren

Bevelsoverdracht Commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren

De Campus Saffraanberg heeft op 1 juli om 14u00 een plechtigheid georganiseerd naar aanleiding van het vertrek van de Schoolcommandant, Kolonel stafbrevethouder Jan ABTS en de investituur van de nieuwe Schoolcommandant, Kolonel stafbrevethouder Thierry HINNEKENS, die vanaf dat ogenblik het bevel voert over de Koninklijke School voor Onderofficieren.

Thierry HINNEKENS is geboren te KEULEN in 1966. Na de Koninklijke Kadettenschool vervoegt hij de Koninklijke Militaire School. Hij volgt aansluitend zijn professionele militaire vorming in de Infanterieschool en in de Opleidingscentra Paracommando.

Hij keert enkele malen terug naar het Koninklijk Hoger Instituut Defensie voor de vier nationale vormingscycli.

Kolonel SBH HINNEKENS start zijn loopbaan in 1990 te FLAWINNE. Hij oefent de functie van pelotonscommandant uit in het 2de Bataljon Commando, in de Compagnie ATk (Anti Tank) Para-commando et uiteindelijk in het 3de Regiment Lansiers Parachutisten. In 1995, bij terugkeer naar het 2de Bataljon Commando oefent hij vervolgens de functies van tweede commandant, compagniecommandant en officier adjunct operaties (AS3) uit.

In 2020 vervoegt hij de Generale staf te Evere waar hij de functie adjunct COps binnen de Divisie Operaties uitoefent, gevolgd door de functie Bureauchef NEO (Evacuatie operatie van niet-strijders) binnen de Divisie Planning.

In 2008 wordt hij Stafchef van het Hoofdkwartier van het Regiment van het Regiment Para-Commando te Evere en herneemt vervolgens het bevel van het Trainingscentrum voor Commando’s in MARCHE-LES-DAMES in 2011. Hij verlaat deze functie in juli 2014 om Chef van de Sectie Vorming binnen de Algemene Directie van de Vorming (DG Fmn) te worden. Bij zijn terugkeer van zijn laatste missie te MALI wordt Kolonel SBH Thierry HINNEKENS Kabinetschef van de Adjunct-Stafchef Operaties en Training (ACOS Ops & Trg) te EVERE, een functie die hij zal bekleden tot 15 juni 2020.

Hij neemt deel aan verschillende evacuatieoperaties van staatsburgers, maar ook aan de operatie UNOSOM III te Somalië (1993), de humanitaire operatie AFOR te Albanië en te Kosovo (1999) en aan de operatie EUTM MALI (2016-2017) als commandant van de Education and Training Task Force (ETTF).

Kol SBH Thierry HINNEKENS is getrouwd en is papa van 3 kinderen. Hij woont in ANDENNE in de regio van Namen.