-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

100 JAAR MILITAIRE FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE

100 JAAR MILITAIRE FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE

Defensie is verheugd de tentoonstelling "100 jaar fotografie en militaire cinematografie" te mogen voorstellen. Deze zal op 19 april in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in aanwezigheid van Minister van Defensie, Steven Vandeput, inhuldigt worden. Tijdens deze plechtigheid wordt ook een gelijknamige publicatie getoond.

Voorbereid in nauwe samenwerking met het War Heritage Institute, de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA) en Defensie vereiste de tentoonstelling bijna drie jaar onderzoek. Ze brengt een honderdtal foto's samen van 1914 tot op heden, die getuigen van het belang van het audiovisueel gebied bij Defensie.

Fotografie en cinematografie speelden voor het eerst een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Belgische leger bleef niet achter en creëerde in 1915 de Fotografische Dienst van het Belgische leger. Tijdens de oorlog evolueerde de dienst naar de Filmdienst van het Belgische leger.

De dienst blijft bestaan sinds de inter-oorlog periode tot vandaag en wisselt verschillende keren van naam.

De tentoonstelling loopt tot 3 december 2018 in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.