-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat is externe mobiliteit ?

Wat is externe mobiliteit ?

Externe mobiliteit is een dienst die tot doel heeft militairen in een bepaalde doelgroep de mogelijkheid te bieden op vrijwillige basis of verplicht aan een tweede attractieve loopbaan buiten Defensie te beginnen.

Verschillende oplossingen bestaan onder de vorm van :

  • Partnerschappen met het openbaar ambt (de overheidsdiensten, de politie, de gemeenten, etc.)
  • Een beroepsomschakelingsprogramma (door een aanwervings- of een outplacementbureau).

Die mogelijkheden zijn ontwikkeld om aantrekkelijk te zijn voor de drie betrokken partijen: de militair, de nieuwe werkgever en Defensie

De briefings (Defensie en politie) van de infosessies DAB zijn beschikbaar in de rubriek ‘Documenten’.