-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voor de (reserve)militair

Voor de (reserve) militair

De jaarlijkse training in de eenheid

Getraind blijven

Jaarlijks moet je een minimaal aantal dagen in je eenheid werken om het statuut van getrainde reservist te krijgen en te behouden. Voor soldaten en korporaals is dat vijf dagen, voor onderofficieren en officieren zeven.

Met uitzondering van speciale omstandigheden (crisis), voer je die prestaties steeds uit op vrijwillige basis.

Als je het minimumaantal dagen niet behaald, dan kom je terecht in de categorie 'niet-getrainde reserve'. Defensie plaatst je dan over naar een administratieve eenheid tot je weer het minimale aantal prestatiedagen wil en kan uitvoeren.

Een parallelle loopbaan uitbouwen

Na je opleiding stel je jezelf elk jaar minstens vijf tot zeven dagen ter beschikking van Defensie. Afhankelijk van jouw beschikbaarheden en onze noden kan dat ook meer zijn.

Je kan als reservist een volledige militaire loopbaan uitbouwen. Elk gepresteerd jaar levert je anciënniteit op. Als je steeds voldoet aan de minimaal vereiste prestaties, kan je na verloop van tijd tot een hogere graad opklimmen. Voor bepaalde graden moet je wel beroepsproeven afleggen.

Een volledig loopbaanschema vindt u in de brochure.

Inzetmogelijkheden bij de reserve

Vacante plaatsen

Hoe vind ik een functie en een eenheid binnen de reserve?

  • Raadpleeg de openstaande functies (posten) per eenheid.
  • Contacteer de eenheid om te bespreken wat zij van de functie verwachten en vraag of zij je kandidatuur aanvaarden op basis van je profiel.
  • Vul het raadplegingsdocument in om je voorkeuren duidelijk te maken en stuur dit terug naar HRB-DNR.

Ben je een ex-militair die een baan bij de reserve zoekt of wil je als reservist naar een andere eenheid?

Bekijk de lijst met vacante plaatsen in ‘Downloads’.

KNVRO – KNUROO

Nationale verenigingen van de reserve

De Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren (KNVRO) en de Koninklijke Nationale Unie van Reserveonderofficieren (KNUROO) werken mee aan de inzet van de reserve en helpen de relaties tussen werkgevers en reservisten te versoepelen.