-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Portfolio

Je portfolio

De reserve – een rijkdom aan competenties

Laat ons je competenties weten!

Defensie beheert het reservepersoneel op dezelfde manier als de voltijdse militairen. Om dat op een professionele manier te kunnen doen, moeten we weten wat je competenties zijn: je diploma’s, brevetten en werkervaringen (ook al sluiten die niet aan bij je diploma’s).

Via dit competentieformulier kan je je werkgebonden competenties meedelen aan de Directie Nationale Reserve (DNR). Die portfolio is geen CV maar een werkdocument dat je altijd kan bijwerken.

Zo heeft je personeelsbeheerder op elk moment een juist beeld van je mogelijkheden en wensen. Aan de hand van die gegevens helpt hij reservisten die een nieuwe eenheid zoeken, of eenheden die een reservist zoeken.

Als reservist kan je de gegevens gemakkelijk laten aanpassen van thuis uit of vanuit je eenheid. Een eenvoudige e-mail naar je aanspreekpunt volstaat.

Voor bijkomende inlichten kan je de dienst DNR contacteren.

Hoe vul ik mijn competentieformulier (portfolio) in?

Portfolio reserve : competentieformulier

NACE code (zie blz. 1 en 4)
Nomenclatuur INS (zie blz. 4)
Studies (zie blz. 4)
Militair rijbewijs (zie blz. 3)

Bescherming van de persoonsgegevens

Defensie bewaart de gegevens van elke reservist in zijn beheersbestand en behandelt ze volgens de wet op de privacy (van 8 december 1992).

Concreet betekent dit onder meer dat we:

  • persoonsgegevens enkel inzamelen en verwerken voor een professioneel beheer van de reserve. Die gegevens omvatten de competenties van het personeel.
  • persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden of gebruiken voor marketingdoeleinden.
  • je steeds toegang geven tot je persoonsgegevens om ze te controleren en eventueel te verbeteren. Je kan hiervoor je aanspreekpunt contacteren.
  • de best mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat derden je persoonsgegevens zouden misbruiken.