-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Partners / Projecten - Publieke sector

Publieke sector

Omschrijving van het project

De overplaatsing naar het openbaar ambt bestaat erin om een militair van het actief kader te laten overgaan naar het statuut van staatsambtenaar of naar een gelijkaardig statuut bij een overheidsdienst.

In de openbare sector vindt men FOD's, POD's, de gemeenten, de politie, de civiele bescherming, de brandweer, etc. terug.

Het proces overplaatsing naar een openbare werkgever omvat:

  • Een selectiefase georganiseerd door de betrokken openbare werkgever;
  • Desgevallend een fase van terbeschikkingstelling;
  • De overplaatsing.

DAB / Directie Beveiliging

CALOG Politiezones

Interfederale mobiliteit

Gemeenten


Lees meer...