-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kandidaat in vorming

Kandidaat in vorming

Hoe word je reservist?

Als je reservist wilt worden, neemt Defensie je eerst vijf jaar in dienst als kandidaat-reservemilitair.

Als je slaagt in de opleiding en evaluatie, dan kan je voor tien jaar aan de slag als reservemilitair. Daarna kan je telkens vragen om voor vijf jaar bij te tekenen, tot aan de leeftijdsgrens van zestig jaar.

De opleiding : korpsgeest en leiderschap

Je opleiding

Als kandidaat-reservemilitair doorloop je eerst een periode van opleiding en evaluatie. Je krijgt hiervoor vijf jaar de tijd.

De opleiding bestaat uit:

  • de militaire initiatiefase (MIF) van tien werkdagen te volgen in de maand juli volgend op de inlijving. Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van acht werkdagen, te volgen ofwel aansluitend op de MIF ofwel het daarop volgende jaar in de maand juli. Deze periodes vinden plaats in een school.
  • de gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) duurt één tot drie weken, afhankelijk van de functie, en vindt plaats in de gekozen eenheid.

Na de opleidingscyclus volgt een evaluatieweek in de eenheid. Als je die succesvol afsluit, kan je van start als volwaardige reservemilitair.

Je vindt de brochure in het menu 'Downloads'.

Je loon

Elke militair van het reservekader heeft recht op een wedde. Die wordt berekend per dagprestatie en hangt af van je graad (wet van 20 mei 1994).

Daarnaast heb je recht op bepaalde toelagen naargelang de prestatie die je uitvoert: dienst op zee, intensieve inzet, weekendprestaties, …