-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Honderd jaar Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

Honderd jaar militaire inlichtingen

In 1915 werd de Militaire Veiligheid opgericht, de voorloper van wat we nu kennen als de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV).

De voorgeschiedenis van de Militaire Veiligheid begon al tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). In 1818 was de staatsveiligheid een apart ministerie, dat later toegevoegd werd aan het ministerie van Justitie. De militaire inlichtingendienst maakte echter deel uit van het ministerie van Oorlog, als zelfstandige dienst. Het was haar taak om tactische militaire gegevens te verzamelen die de overwinning konden bespoedigen. Ook verschillende militaire veiligheidskorpsen maakten deel uit van die militaire inlichtingendienst.

De Militaire Veiligheid werd op 1 april 1915 per Koninklijk Besluit opgericht, voor de duur van de oorlog. Het was echter wachten tot 1917 voordat een echte contraspionagedienst het licht zag.

De militaire inlichtingendienst evolueerde mee met de grote geopolitieke schokken van de voorbije honderd jaar, zoals de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie, de opkomst en val van het communisme in Europa, de terreuraanslagen van 11 september 2001 en de toename van de cyberdreiging.