-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Functies bij ondersteunende eenheden (combat service support)

Functies bij ondersteunende eenheden (combat service support)

Functies in de combat service support zijn functies voor militairen die een technische, logistieke of administratieve taak vervullen. Zij hebben een identieke basisvorming gevolgd als hun collega's maar voeren dus geen gevechtsfunctie uit. Je kan in deze functie evenzeer aan een buitenlandse opdracht deelnemen, maar dan wel in een ondersteunde rol. Het belangrijkste verschil is dat deze militairen een aparte technische voortgezette vorming volgen om een gespecialiseerde functie uit te oefenen.

We onderscheiden diverse subcategorieën of capaciteiten:

  1. Transmissie of communicatie- en informatiesystemen (CIS): bij operaties en oefeningen sta je in deze functie in voor de strategische en operationele verbindingen op het terrein en met het thuisfront. Je zorgt mee voor de ontplooiing en het beheer van beveiligde en open netwerken en diensten (zoals e-mail, telefonie, videoconference) voor de eenheden. Ook zorg je tijdens opdrachten voor de sociale verbindingen voor de militairen (wifi, Skype, sociale media). De Landcomponent beschikt over drie CIS-groepen: een Nederlandstalige in Leopoldsburg, een Franstalige in Marche-en-Famenne en een tweetalige in Peutie-Vilvoorde.

  2. Logistiek: als militaire logisticus lever je steun aan alle eenheden van de Landcomponent. Er is een zeer brede waaier aan logistieke functies: bevoorrading van eten en drinken, brandstoffen en munitie, militaire voertuigen onderhouden, herstellen en depanneren, enzovoort. Er is een grote vraag naar allerhande technici, mechanici en koks. Wie zijn handen daarvoor uit de mouwen wilt steken, is dus zeker welkom. De Landcomponent telt momenteel drie logistieke bataljons: twee Nederlandstalige in Leopoldsburg en Grobbendonk en één Franstalige in Marche-en-Famenne.

  3. Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO): dit is de meest bekende eenheid van Defensie. DOVO reageert jaarlijks op een drieduizendtal oproepen om zowel verdachte pakketten, explosieven als oorlogstuigen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog onschadelijk te maken. Als ontmijningsspecialist ben je zowel op land als op zee actief, want je kan ook ontmijner-duiker worden. DOVO levert regelmatig steun aan de federale politie en ook tijdens buitenlandse opdrachten. Om snel te kunnen reageren, is DOVO verspreid over drie locaties: in Oud-Heverlee, Poelkapelle en Zeebrugge.

  4. Movement Control Group (MCG): deze eenheid regelt de douaneformaliteiten en organiseert uitzonderlijke militaire transporten en konvooien in binnen- en buitenland. Ook munitietransporten zijn hun verantwoordelijkheid, net als het coördineren van transporten tussen eenheden. Als lid van MCG kan je ook voor buitenlandse opdrachten worden ingezet, zodat je ter plaatse contact hebt met lokale firma's, politie en douaneautoriteiten. Het hoofdkwartier van deze eenheid ligt in Peutie-Vilvoorde.

  5. Military Police Group: dit zijn geen mensen van de federale politie. Militaire politiemannen of –vrouwen zijn zeer herkenbaar door hun rode baret en rode jas met opschrift 'MP'. Zij waken over de discipline en handhaven orde en tucht in de militaire wereld. Ze voeren zowel in België als tijdens buitenlandse opdrachten controles uit op de andere militairen. Verder kijken ze toe dat militaire reglementen en orders worden toegepast. Je kan ze ook terugvinden bij verkeerscontroles, verkeersongevallen met militaire voertuigen of vipescortes. Het hoofdkwartier van de Military Police Group vind je in Evere. Andere afdelingen bevinden zich in Nijvel, Marche-en-Famenne, Leopoldsburg en Lombardsijde-Nieuwpoort.