-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Functies bij gevechtsondersteunende eenheden (combat support)

Functies bij gevechtsondersteunende eenheden (combat support)

Combatsupportfuncties zijn functies voor militairen die tijdens oefeningen of buitenlandse operaties de militairen uit de gevechtseenheden ondersteunen. Zij hebben een identieke basisvorming gevolgd en beschikken over nagenoeg dezelfde vaardigheden als hun collega's die een combatfunctie uitoefenen. Het belangrijkste verschil is dat deze militairen een aparte technische voortgezette vorming volgen om een gespecialiseerde functie uit te oefenen.

We onderscheiden drie subcategorieën of capaciteiten:

  1. De verkenningstroepen of de capaciteit 'inlichtingen': dit zijn de militairen die de juiste inlichtingen verwerven, genoeg informatie vergaren opdat van hun collega's hun opdracht tot een goed einde kunnen brengen. De vroegere verkenningseenheden zijn vandaag samengevoegd tot een verkennersbataljon in Heverlee. Ze voeren hun opdracht uit met gesofisticeerde waarnemingsmiddelen, radars en sensoren. Ook contact leggen met de lokale bevolking in een operatiegebied behoort tot hun taak. Hun belangrijkste voertuig is de Pandur Recce met uitschuifbare antenne.

  2. De genietroepen of de capaciteit 'military engineering': die militairen werken vooral in steun van de twee brigades. Hun waaier aan opdrachten en functies is enorm. Ze ontmijnen, ruimen conventionele en geïmproviseerde springstoffen op, verplaatsen hindernissen, bouwen bruggen, staan in voor wegenbouw en andere constructies, beschikken over een duikersploeg voor amfibische operaties en installeren volledige kantonnementen in binnen- en buitenland. Ze beschikken over een arsenaal aan werktuigen, gereedschap en zwaar materiaal. De genietroepen tellen zowel een Nederlandstalige als een Franstalige eenheid, die zich respectievelijk in Zwijndrecht en Amay bevindt.

  3. De artillerietroepen of de capaciteit 'fire support': die militairen beschikken over het zwaardere geschut om vanop grotere afstand doelen te viseren. We onderscheiden de veldartillerie en de luchtdoelartillerie. De veldartillerie heeft als belangrijkste wapensystemen de houwitsers voor lange afstand en mortieren voor kortere afstand. De luchtdoelartillerie beveiligt het luchtgebied en kan zowel helikopters, vliegtuigen als vijandelijke projectielen uitschakelen. Hun belangrijkste wapensysteem is de Mistral-missile. De Landcomponent telt één artillerie-eenheid, die geografisch verspreid is in Brasschaat (veldartillerie) en Lombardsijde-Nieuwpoort (luchtdoelartillerie).