-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dienstverlening

Dienstverlening

'Een pakje van thuis' tijdens je opdracht is je van harte gegund

Voor militairen op opdracht vertrekken krijgen ze steeds specifieke richtlijnen mee, tijdens briefings en in het officiële operatieorder. Hierin vindt hij of zij de informatie voor het thuisfront rond het verzenden van pakketten: hoe groot mag het pakket zijn, wat mag erin en wat zeker niet, enzovoort.

Om de dienstverlening te verbeteren en de afhandelingstermijnen te verkorten, verhuist het scannen en behandelen van de pakketten begin januari 2019 naar Melsbroek. Voor de families verandert er bijna niets. Zij kunnen nog steeds hun pakje afgeven aan de wacht van het militair kwartier of meebrengen naar de familiedag van de eenheid.

ATU - Cell OpsPost

Haachtsesteenweg 138 bus 1
1820 Melsbroek

  • Je vult het alom gekende blauwe vignet correct in en kleeft het op je pakket.
  • Je pakket wordt nog steeds gescand op niet-toegestane inhoud.
  • Wij doen ons werk om het binnen onze beste mogelijkheden en termijnen te leveren.

Defensie zet zich voortdurend in om de dienstverlening voor de militairen en hun families te verbeteren. We zullen jullie pakketjes met zorg behandelen en op bestemming brengen. Die glimlach op jouw militair zijn of haar gezicht wanneer het pakje opengaat is ook voor ons goud waard.

 

Bivakplaatsen

Bivakplaatsen en Tenten

Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen.

De volgende tabel toont in welke provincie je een militair terrein kunt aanvragen om te bivakkeren, met de mogelijkheden. Het gebruik van de terreinen is gratis, voor de andere diensten (water, elektriciteit, douches) rekent Defensie de kosten aan.

In de provincies Waals-Brabant, Henegouwen en Namen bieden we geen bivakterreinen aan.

Sportinfrastructuur

Ook burgersportclubs kunnen de uitgebreide sportinfrastructuur van Defensie gebruiken. Dat kan voor training en onderricht, maar niet voor wedstrijden.

Het gebruik is niet gratis. Er is een vaste bijdrage (cijns) plus de kosten die voortkomen uit het ter beschikking stellen van de infrastructuur. Die bijkomende kosten hangen af van de oppervlakte, het type installatie (binnen of buiten, wel of niet verlicht, ...) en het tijdstip (winter of zomer).

Scholen en erkende sportclubs kunnen een voordeliger tarief krijgen als hun gemeente een overeenkomst sluit met Defensie om de gebruiks- en verzekeringskosten (gedeeltelijk) op zich te nemen.

Hoe aanvragen?

Richt je aanvraag aan de sportschepen van de betrokken gemeente. Die zal de aanvraag met zijn advies overmaken aan de betrokken kwartiercommandant.

De kwartiercommandant laat onderzoeken of de aangevraagde infrastructuur beschikbaar en toegankelijk is. Dat hangt af van het uurrooster en de militaire veiligheid. De bevoegde dienst stelt dan een concessie of een gemotiveerde weigering op en stuurt die naar de aanvrager. Aan de concessie zijn ook voorwaarden verbonden, zoals een deelnemerslijst, een verzekering, en zo meer.

Bij 'Downloads' zie je per provincie welke sportinstallaties Defensie verhuurt. Sportinstallatie die niet in de lijst staan, worden niet verhuurd.

Gebruik van militair terrein

Soms kunnen ook verenigingen gebruik maken van militaire domeinen. Dat is wel verbonden aan enkele voorwaarden:

  • De benodigde infrastructuur is enkel aanwezig op militair domein en niet in de privésector. Het gebruik van de militaire infrastructuur mag geen oneerlijke concurrentie inhouden tegenover de privésector.
  • De activiteit moet van openbaar nut zijn.
  • De organisatie moet een humanitair, vaderlandslievend of cultureel oogmerk hebben. Een goed doel op zich volstaat niet als motivering.
  • De activiteit moet een link hebben met Defensie of een meerwaarde voor Defensie creëren.
  • De activiteiten die je vereniging op militair domein uitvoert, mogen het imago van Defensie niet schaden.
  • Vervuilende en gemotoriseerde activiteiten, net als airsoft, paintball, 3D-natuurschieten of gelijkaardige activiteiten zijn strikt verboden.

Voldoet je aanvraag aan de bovenstaande voorwaarden? Stuur ze dan minstens twee maanden voor het begin van de activiteit op via dit contactformulier.

Op militaire domeinen die van eigenaar zullen veranderen, worden in principe geen nieuwe concessies toegestaan, tenzij aan de toekomstige eigenaar.