-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Medische component

Het personeel is de grootste rijkdom van Defensie. Daarom vormt gezondheid een van onze prioriteiten. Een militair die niet blaakt van gezondheid kan zijn opdracht niet naar behoren uitvoeren.

De Medische Component biedt medische ondersteuning tijdens militaire operaties, tijdens opleidingen en trainingen van het volledige personeel en tijdens nationale hulpacties, bijvoorbeeld bij rampen.

Tijdens buitenlandse operaties moeten militairen op een medische ondersteuning van dezelfde kwaliteit als in eigen land kunnen rekenen. De Medische Component zorgt daar voor eerstelijnszorg, gespecialiseerde ondersteuning, medisch-logistieke bijstand, dierengeneeskunde en controleert de hygiëne.

Om de militairen op hun opdrachten voor te bereiden, zorgt de Medische Component voor hun selectie en opvolging en helpt ze hen om hun medische geschiktheid op peil te houden en te herstellen. Verder organiseert de Medische Component de basisopleidingen en voortgezette cursussen eerste hulp voor alle militairen.

Omdat het militaire beroep zo bijzonder is, vormt de Medische Component in eigen land een aanvulling op de burgerlijke geneeskunde, zowel op het vlak van eerstelijnshulp als in bepaalde ziekenhuisspecialismen.

recente artikelen

Eerste vrouwelijke generaal verlaat Defensie

Op 1 juli verlaat apotheker generaal-majoor Danielle Levillez de actieve dienst. Zij was de eerste vrouwelijke generaal in het Belgische leger. Met een academische zitting nam zij op dinsdag 31 maart afscheid van haar functie als hoofd van het stafdepartement Well-Being.

Bevelsoverdracht in het militaire ziekenhuis

Aan het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek heeft op dinsdag 24 maart een bevelsoverdracht plaatsgevonden. Geneesheer kolonel Pierre Neirinckx gaat de Medische Component leiden. Geneesheer kolonel Guy Borgers volgt hem op als hoofd van het hospitaal.

B-FAST/B-LIFE-team als levensnoodzakelijke schakel

Begin februari loste een tweede B-FAST/B-LIFE-ploeg haar collega's af in Guinee. Ze analyseren er bloedstalen om mogelijke ebolapatiënten te identificeren en snel te kunnen behandelen.

Balans van een maand vechten tegen ebola

Na één maand heeft het Belgische labo B-Life in de Guinese stad N'Zérékoré 190 staalanalyses uitgevoerd. Heel wat patiënten konden hun centrum voor de behandeling van ebola in goede omstandigheden verlaten.

Militaire operaties in 2014

Defensie nam in 2014 deel aan een tiental operaties. Mali, Congo en Afghanistan zijn maar enkele landen waar onze militairen actief waren. Een audiovisueel overzicht van de grootste operaties van 2014.

Pages