-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Medische component

Het personeel is de grootste rijkdom van Defensie. Daarom vormt gezondheid een van onze prioriteiten. Een militair die niet blaakt van gezondheid kan zijn opdracht niet naar behoren uitvoeren.

De Medische Component biedt medische ondersteuning tijdens militaire operaties, tijdens opleidingen en trainingen van het volledige personeel en tijdens nationale hulpacties, bijvoorbeeld bij rampen.

Tijdens buitenlandse operaties moeten militairen op een medische ondersteuning van dezelfde kwaliteit als in eigen land kunnen rekenen. De Medische Component zorgt daar voor eerstelijnszorg, gespecialiseerde ondersteuning, medisch-logistieke bijstand, dierengeneeskunde en controleert de hygiëne.

Om de militairen op hun opdrachten voor te bereiden, zorgt de Medische Component voor hun selectie en opvolging en helpt ze hen om hun medische geschiktheid op peil te houden en te herstellen. Verder organiseert de Medische Component de basisopleidingen en voortgezette cursussen eerste hulp voor alle militairen.

Omdat het militaire beroep zo bijzonder is, vormt de Medische Component in eigen land een aanvulling op de burgerlijke geneeskunde, zowel op het vlak van eerstelijnshulp als in bepaalde ziekenhuisspecialismen.

recente artikelen

In de spirit van de marathon

Op woensdag 13 mei verzamelden zo'n 900 militaire lopers in het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO) in Eupen voor de 39ste editie van de wisselbeker Etienne Gailly.

Rampoefening in Nijvel

Het 5 Element voor Medische Interventie oefende afgelopen week verschillende rampscenario's in met andere veiligheidsdiensten.

Kernkabinet akkoord met voortgang ontwikkeling strategische visie voor Defensie

Het kernkabinet is het eens met de basis van de strategische visie voor het Belgisch leger van Defensieminister Steven Vandeput. De premier en vicepremiers hebben op vrijdag 8 mei een akkoord gesloten over de verdere voortgang van het dossier.

Koninklijke Serres toegankelijk voor iedereen

Dankzij de hulp van de Medische Component konden ook mindervaliden op 28 april de Koninklijke Serres van Laken bezoeken. Steile trappen en hellingen waren dankzij de militairen geen hindernis meer voor mensen die minder goed te been zijn.

Bevelsoverdracht bij de Medische Component

Geneesheer generaal-majoor Geert Laire, in functie sinds 2009, heeft het bevel over de Medische Component overgedragen aan geneesheer brigadegeneraal Pierre Neirinckx. Dat gebeurde op woensdag 22 april 2015 in Peutie.

Pages